PRO DĚTI

Dětem nabízíme širokou paletu pohybových aktivit, které všeobecně připravují malé děti na pozdější sportovní specializaci a starší děti učí technice, pravidlům a dovednostem konkrétních sportovních disciplín.

Sportovní aktivity

Naše nabídka

Plavání

Děti se postupně seznamují s vodou a osvojují si plavecké návyky a techniku plaveckých způsobů. Pokročilí plavci si zdokonalují styly.

Sportovní gymnastika

Gymnastická cvičení zpevní tělo, naučí zvládat základní dovednosti a slouží jako průprava pro všechny další sporty.

Atletika

Atletika je pro všechny, kdo rád běhá, skáče, hází a hraje si. Děti se seznámí se základy atletiky pomocí her, soutěží a cvičení.

Judo

Judo je nejrozšířenějším bojovým sportem na světě. Kurzy juda jsou zaměřeny na rozvoj pohybových dovedností.

Bouldering a lezení na stěně

Děti získají správnou lezeckou techniku, učí se zodpovědnosti, spolupráci a rozvíjí svou prostorovou orientaci.

Inline bruslení

Inline brusle jsou v dnešní době velice populární. Od profesionálního trenéra získají děti dobré technické základy jízdy.

Lední bruslení

Lední bruslení je součástí sportů jako lední hokej či krasobruslení. Děti se naučí udržovat rovnováhu a získají potřebnou jistotu.

Street dance

Taneční styly, které se vyvinuly přímo v ulicích. Učíme taneční styly jako breakdance, popping, loping, hip hop new style a house dance.

Sjezdové lyžování a snowboarding

Samostatná jízda dětí na vleku a svahem dolů. Jisté ovládání jízdy je velkou radostí pro samotné děti i pro rodiče, a to je náš cíl.

Běžecké lyžování

Zábavnou hrou a kratšími výlety  rozvíjíme u dětí schopnosti pro běh na lyžích. U malých dětí se rychle rozvíjí ohebnost i obratnost.

Časový harmonogram

Rozvrh lekcí

27. 3. 2023 - 2. 4. 2023

27. 3. 2023 - 2. 4. 2023

Více o sportech

Podrobné informace

Plavání

Stručný popis

Děti se postupně seznamují s vodou a osvojují si základní plavecké návyky a základní techniku plaveckých stylů.

Pokročilí plavci zdokonalují jednotlivé plavecké způsoby a učí se nové techniky (v pořadí znak, kraul, prsa, motýl).Náplní lekcí se stává také potápění, skoky do vody a později i nácvik záchrany tonoucího.

Přínos dětem

Začátečníci – Děti se postupně seznamují s vodou a osvojují si základní plavecké návyky a základní techniku plaveckých způsobů

Pokročilí –  Děti zdokonalují jednotlivé plavecké styly a učí se nové techniky, předmětem výuky je i potápění a nácvik záchrany tonoucího.

Kondiční a zdravotní plavání – pro mládež a dospělé nabízíme individuální i skupinové plavecké lekce. Pravidelný pohyb ve vodě pod vedením zkušeného trenéra napomáhá rehabilitaci i zlepšuje kondici.

Sportovní příprava

Dokážeme vás inspirovat a připravit na plavecký či triatlonový závod.

Curriculum

 • Seznámení s vodou, bezpečnost ve vodě a v okolí bazénu
 • Základní plavecké techniky: znak, kraul, prsa, motýlek
 • 5D (5 základních plaveckých dovedností): dýchání, poloha na vodě, zanoření, skoky a pády, pohyb ve vodě
 • Plavání s ploutvemi, potápění

 

Věkové kategorie: pro děti od 3let, při soukromých lekcí a individuální péči i menší než 3 roky.

Počet dětí na jednoho instruktora: 4 začátečníci, 6 pokročilých

Místo

Lekce se mohou konat ve vašem domácím bazénu, nebo na místě, které vám nejlépe vyhovuje.

Pravidelné lekce nabízíme v pražských bazénech:

Strahov, Výstaviště, Řepy, Radotín, hotel Pyramida, Podolí, Šutka a další.

Aktuální termíny

 • PONDĚLÍ: 14:30 – 15:15, hotel Pyramida, 5-7 let, medúzy
 • PONDĚLÍ: 15:15 – 16:00, hotel Pyramida, 6-9 let, hvězdice
 • PONDĚLÍ: 15:00 – 15:45, bazén Výstaviště, 6-9 let, hvězdice
 • PONDĚLÍ: 15:45 – 16:30, bazén Výstaviště, 8-10 let, rejnoci

 

 • ÚTERÝ,  14:00 – 14:45, bazén Strahov, 8-10 let, rejnoci a kosatky
 • ÚTERÝ, 19:00 – 19:55, bazén Řepy, 9-12 let, pokročilí, kosatky

 

 • STŘEDA, 15:00 – 15:45, bazén Výstaviště, 6-9 let, hvězdice
 • STŘEDA: 15:45 – 16:30, bazén Výstaviště, 8-10 let, rejnoci
 • STŘEDA, 19:00 – 19:55, bazén Řepy, 9-12 let, rejnoci
 • STŘEDA, 19:00 – 20:00,  bazén Strahov, 12-15 let, kosatky

 

 • ČTVRTEK, 18:00 – 18:55, bazén Řepy, 8-10 let, hvězdice a rejnoci

 

 • PÁTEK: 14:00 – 14:45, hotel Pyramida, 5-6 let, medúzy
 • PÁTEK: 14:45 – 15:30, hotel Pyramida, 7-8 let, hvězdice
 • PÁTEK: 17:00 – 17:45, bazén Strahov, 7-10 let, rejnoci
 • PÁTEK: 17:45 – 18:30, bazén Strahov, 10-13 let, kosatky

 

 • SOBOTA: 10:15 – 11:00, bazén Strahov, 7-9 let, hvězdice a rejnoci
instruktori

Sportovní gymnastika

Stručný popis

Gymnastická cvičení se starají o všestranný rozvoj lidského těla, udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. Lekce sportovní gymnastiky ve Sport Academy jsou vhodné pro všechny děti, které nevydrží chvíli sedět a rády by se naučily základní gymnastické prvky jako kotoul, přemet, hvězdu, stojku, salto a mnoho dalších.

Preferujeme výuku vedenou formou pozitivní motivace a zábavy.

Sportovní gymnastika je vhodným doplňkovým a kompenzačním sportem pro děti zaměřené na jiné sporty.

Přínos dětem

Zpevnění těla, osvojení základních gymnastických dovednosti, které slouží jako ideální průprava pro všechny další individuální i kolektivní sporty.

Sportovní gymnastika rozvíjí základní zpevňovací cvičení s vahou vlastního těla a využívá gymnastická náčiní: kruhy, bradla, trampolína, hrazda.

Curriculum

 • pohybové dovednosti, koordinace a posílení těla
 • zpevňovací cvičení, akrobacie, mrštnost a obratnost
 • orientace v prostoru

 

věkové kategorie: od 4 let

max.počet dětí na jednoho instruktora: 6

Místo

 • SK Hradčany, Praha 6
 • Sokol Břevnov, Praha 6
 • Sokol Klamovka, Praha 5

Aktuální termíny

(cena jednotlivé lekce je 400Kč včetně 150Kč vstipného do tělocvičny):

PONDĚLÍ

 • SK HRADČANY, Praha 6, 18:40 – 19:40, skupinový kurz, 8-10let 
 • SK HRADČANY, Praha 6, 8:00 – 14:00, možnost pro individuální lekce

 

ÚTERÝ

 • SK HRADČANY, Praha 6, 16:30 – 17:25, skupinový kurz, 7-9 let
 • SK HRADČANY, Praha 6, 18:30 – 19:30, skupinový kurz, 9-12 let
 • SK HRADČANY, Praha 6, 8:00 – 14:00, možnost pro individuální lekce

 

STŘEDA

 • SK HRADČANY, Praha 6, 8:00 – 14:00, možnost pro individuální lekce

 

ČTVRTEK

 • SK HRADČANY, Praha 6, 8:00 – 14:00, možnost pro individuální lekce

 

PÁTEK

 • SK HRADČANY, Praha 6, 8:00 – 14:00, možnost pro individuální lekce

 

SOBOTA

 • SK HRADČANY, Praha 6, 13.30 – 16.00, možnost pro individuální lekce

 

NEDĚLE

 • SK HRADČANY, Praha 6, 10.00 – 12.30, otevřený skupinový kurz, 6-10 let
 • SK HRADČANY, Praha 6, od 12.30 možnost pro individuální lekce

 

Na víkendové lekce své děti přihlašte sms nebo emailem vždy do předcházejícího čtvrtka do 18.00h.

Atletika

Stručný popis

Atletika je pro všechny, kteří rádi běhají, skáčou, hází a hrají si. Děti se seznámí se základními  atletickými dovednostmi pomocí her a zábavných cvičení. Naučí se principy a techniku běhu, skoků a hodů, za pomoci speciálního dětského náčiní jako jsou mini raketky, různě velké překážky, kroužky, kloboučky, míčky atp.

Atletika je olympijský sport číslo jedna a přezdívá se jí „královna všech sportů“. Učí cílevědomosti, houževnatosti, vytrvalosti. Snad žádný jiný sport nenabízí tak širokou škálu možností. Vrhy a hody rozličným náčiním, běhy krátké, dlouhé, do vrchu, přespolní či přes překážky, skoky do dálky i výšky, sportovní chůze či víceboje, které všechny dovednosti unikátně kombinují. Každý si tak může najít oblast, která mu sedí a v níž se bude moci realizovat.

Přínos dětem

Komplexní rozvoj motoriky, koordinace, rychlosti a výbušnosti. Osvojení základních pohybových dovedností vhodných nejen pro pozdější specializovaný atletický trénink, také pro ostatní sporty, míčové hry, atp.

Curriculum

Rozvoj běhu, skoku, hodu, vrhu, koordinace.
Trénink základních atletických disciplín.
Seznámení s pravidly atletiky.

věkové kategorie: 6 – 9 let, 9-12 let
max. počet dětí na jednoho instruktora: 7 dětí   

Aktuální termíny

 • PONDĚLÍ, 15:30 – 16:30, 6-9 let, stadion Přátelství
 • PONDĚLÍ, 16:30 – 17:30, 9-12 let, stadion Přátelství

 

Kromě skupinových lekcí, pořádáme i individuální tréninky. Pro více informací kontaktujte stadion Přátelství (Praha 6), nebo hřiště Na Marjánce (Praha 6).

Judo

Stručný popis

Judo je nejrozšířenějším bojovým sportem na světě. Kurzy juda jsou zaměřeny na rozvoj základních pohybových dovednostií které se učí prostřednictvím judistických cvičení. Nejmenší děti si budou především hrát a učit se základy gymnastiky, orientovat se v prostoru, spolupracovat s ostatními dětmi a rozvíjet obratnost formou her.
Účastníky kurzů zkoušíme a vedeme k vyšším technickým stupňům.

Přínos dětem

Pomocí základních principů bojového umění učíme žáky disciplíně, vzájemnému respektu a sebeovládání. Judo podporuje všeobecný fyzický rozvoj dítěte, harmonicky se během tréninku doplňuje složka fyzická a výchovná. Děti se učí vítězit i přijímat prohru.

Curriculum

V prvním ročníku kurzu je cílem naučit žáky základní dovednosti, a tím je dovést ke zkouškám na první žákovský technický stupeň.

Praktické dovednosti:

Ukemi – pády

 • pád vpřed (levá, pravá strana)
 • pád vzad
 • pád stranou (levá, pravá strana)

 

Ne-waza – techniky na zemi

 • kessa-gatame
 • jokoshiho-gatame
 • kamishiho gatame
 • tateshiho-gatame
 • kata-gatame

 

Nage-waza – techniky v postoji

 • o-soto-gari
 • o-goshi
 • seoi-nage
 • deashi-harai

 

věkové kategorie: 5 – 7let, 8-10let, 11-12let
Počet dětí na jednoho instruktora: 10 dětí

Aktuální termíny

 • ÚTERÝ, 14:45 – 15:30, mini Judo, Foxíkova školka, 4 – 5 let
 • ÚTERÝ, 15:30 – 16:15, Judo, Foxíkova školka, 6 – 7 let

Bouldering a lezení na stěně

Stručný popis

 • Základy lezeckého pohybu
 • lezeckém materiálu a manipulace s ním
 • Zásady bezpečnosti lezení na umělých stěnách
 • Základní uzly potřebné při lezení
 • Zdokonalování lezecké techniky
 • Kondiční lezecký trénink

Přínos dětem

Děti získají správnou lezeckou techniku, učí se zodpovědnosti, spolupráci, rozvíjí prostorovou orientaci.

Na stěně pokračují v pohybech, které si osvojily v ranném dětství a dobře je znají.

Curriculum

Bezpečnost na stěně, vázání uzlů, používání lezeckého náčiní, pravidla bezpečného lezení, technika lezení na umělých stěnách.

Bouldering je forma lezení prováděná těsně nad zemí, bez použití lan. Bouldering často zahrnuje jak traverzování, tak vertikální lezení. Rychle tak zvyšujeme sílu a lezecké dovednosti. Bouldering používáme jako základ tréninku.

Věkové kategorie: od 4 let. Nejmenší děti používají celotělový sedák.

Počet dětí na jednoho instruktora:
3 děti na jednoho instruktora. Dle věku a dovedností.

Aktuální termíny

 • středa, 16:30 – 17:30, lezecká stěna Ruzyně, 6-9 let
 • neděle, 16:00 – 17:00, lezecká stěna Ruzyně, 6-9 let 
 • neděle, 17:00 – 18:00, lezecká stěna Ruzyně, 9-12 let

 

Kromě skupinových lekcí, pořádáme i individuální tréninky. Prostřednictvím emailu si domluvte individuální výuku na lezecké stěně Ruzyně (Praha 6), nebo na Cibulkách (Praha 5).

Inline bruslení

Stručný popis

Inline brusle jsou v dnešní době velice populární. Od profesionálního trenéra získají děti a začínající dospělí dobré technické základy jízdy na kolečkových bruslích a průpravu pro freestyle bruslení na různých umělých překážkách, či pro lední bruslení a zimní běžkování.

Přínos dětem

Bezpečné zvládnutí základů jízdy na kolečkových bruslí. Zábavnou formou se děti naučí držet rovnováhu, rozjezd, zabrzdění, prudké zabrzdění. Naučí se, jak dobře a bezpečně zvládat nerovnosti terénu a jak kontrolovaně padat, což je velice důležité pro bezpečnost dítěte.

Curriculum

 • základní bruslařské dovednosti                    
 • rozjezd, brzdění, prudké zabrzdění                                      
 • zvládnutí nerovnosti trasy
 • pravidla bezpečné jízdy                                                       
 • zábavné hry
 • sjezd z mírných kopečků a jízda do mírného kopce

Věkové kategorie: pro děti od 5 let

Počet dětí na jednoho instruktora: 3 začátečníci, 5 pokročilých

Místo

Dle dohody (parky Ladronka, Troja, Letná, Stromovka…)

Aktuální termíny

 • PONDĚLÍ, 15:15 – 16:15, park Ladronka, 6-9 let

Lední bruslení

Stručný popis

Lední bruslení je součástí rekreačních i profesionálních sportů jako je lední hokej, krasobruslení či rychlobruslení. Sport Academy nabízí lekce ledního bruslení pro všechny, koho tyto zimní sporty baví, rád se na ně dívá a chtěl by se naučit základní dovednosti jak např. k lednímu hokeji, tak i ke krasobruslení.
Kurzy ledního bruslení jsou vhodné pro kolektivy mateřských i základních škol.

Přínos dětem

Děti se naučí udržovat rovnováhu, uvědomí si správné postavení kotníků a získají potřebnou jistotu. Učí se rozjezd, brždění, skluz, jízdu vpřed i vzad.

Curriculum

 • základní bruslařské dovednosti                                                       
 • pravidla bezpečné jízdy
 • bruslařský postoj                                                      
 • zábavné hry
 • jízda vpřed, zatáčení, zastavení, rozjezd, jízda vzad, jednoduché obraty

Věkové kategorie: pro děti od 4 let

Počet dětí na jednoho instruktora: 3 začátečníci, 5 pokročilých

Místo

Lední plocha na Vypichu, otevřené kluziště Na Františku, Lužiny a další.

Aktuální termíny

Přihlašte se na kurzy dle pravidelného rozvrhu.
Domluvte individuální výuku mimo pravidelné kurzy na kluzišti Na Františku (Praha 1), nebo na Lužinách (Praha 13).

brusleni 3
ledni_brusleni
brusleni
brusleni 2

Street dance

Stručný popis

Taneční styly, které se vyvinuly mimo taneční studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech v devadesátých letech v Americe a velice rychle se rozšířily po celém světě.
Učíme taneční styly jako: breakdance, popping, loping, hip hop new style a house dance.

Přínos dětem

Rozvoj taneční projevu a kreativity, pohybová paměť a celková tělesná flexibilita a kondice. Každý tvoří svoji vlastní image a může zažít při tanci jedinečný pocit uvolnění a štěstí.
Naše lekce street dance jsou přesně pro ty, kteří mají rádi tanec, moderní hudbu a volný pohyb. Děti se naučí volně improvizovat do rytmu, vytvoří si svůj vlastní taneční styl a z každé lekce si odnesou nové choreografické prvky.

Curriculum

 • rytmika                                                                     
 • nácvik choreografie  
 • improvizace                                                             
 • individuální projev, osobitý styl
 • volnost pohybu                                                         
 • současná hudba

 

věkové kategorie: pro děti od 5 let

max.počet dětí na jednoho instruktora: 10

Aktuální termíny

 • ČTVRTEK, 16:45 – 17:45, studio Moanalua, 9-11 let

Sjezdové lyžování a snowboarding

Stručný popis

Výuka sjezdového lyžování a snowboardingu patří radostným částem zimy. Na zážitky z výuky se často s úsměvem vzpomíná léta i desetiletí. Na lyžích a snowboardu učíme od A do Z.

Přínos dětem

Samostatná jízda dětí na vleku a svahem dolů. Jisté ovládání jízdy je velkou radostí pro samotné děti i pro rodiče, a to je náš cíl.

Curriculum

Ovládání lyží na místě, jízda šikmo svahem, sesouvání, základní oblouk, pravidla chování na sjezdovce. 

Věkové kategorie: od 4 let

Max. počet dětí na jednoho instruktora: 4 děti na jednoho instruktora

Aktuální termíny lyžařských výletů na Monínec:

 • 6. – 8. ledna 2020
 • 3. – 5. února 2020
 • 2. – 4. února 2020

Nebo si domluvte individuální výuku ve Špindlerově Mlýně, nebo kousek od Prahy na Monínci.

Běžecké lyžování

Stručný popis

Zábavnou hrou a kratšími výlety  rozvíjíme u dětí pohybové schopnosti pro běh na lyžích. U malých dětí se rychle rozvíjí ohebnost i obratnost a vztah k běžeckému lyžování. Doporučujeme začít s běžeckým lyžování a později postupně běžky doplňovat výukou na sjezdových lyžích.

Přínos dětem

Přirozený rozvoj pohybu na běžkách učí pocitu sněhu a zlepšuje osvojení  sjezdového lyžování.
Získání technického základu pro společně strávený volný čas dětí a rodičů na zasněžených kopcích.

Curriculum

Základní pohyby na běžkách, skluz, chůze na běžkách, práce s hůlkami, koordinace paží a nohou. Hry na běžkách.

věkové kategorie: od 5 let

max. počet dětí na jednoho instruktora: 4 děti na jednoho instruktora. Dle věku a dovedností.

Místo

obora Hvězda, park Ladronka, 

Bedřichov v Jizerských horách, Dlouhá louka v krušných horách, Monínec a další lyžařské oblasti v ČR i rakousku.

Kontakt

Napište nám